sreda, 24. oktober 2012

October No1


Mimogrede: Nibiru oz. Planet X mi ne gre iz glave. Saj ne, da verjamem v konec sveta, ampak naravne katastrofe so na Zemlji vsakdanji pojav. Saj ne, da se bojim smrti, enkrat se treba vrniti nazaj v Tunel.


By the way: Nibiru or. Planet X can not get it out of my mind. Not that I believe in the end of the world, but natural disasters on Earth are common. It's not that I'm afraid of death, once we need get back into the Tunnel.


A propósito: Nibiru ou. Planeta X não pode tirá-la da minha cabeça. Não que eu acredite no fim do mundo, mas as catástrofes naturais na Terra são comuns. Não é que eu tenho medo da morte, uma vez precisamos a voltar para o Túnel.

Tole fantastično nebo je moja najljubša scena, posneta v oktobru.

This fantastic sky is my favorite scene, photographed in october.


Este céu fantástico é minha cena favorita, fotografado em Outubro.
Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.